Waves Lights

Mísy Waves vznikly během jeho studia na UMPRUM, kde si Michal Pražský poprvé vyzkoušel technologii vystříbřeného skla. Kombinace zrcadlivého povrchu a zvlněného tvaru mísy připomíná právě zčeřenou hladinu v okamžiku kontaktu s nějakým objektem. 

Na stejném principu stojí i nové svítidlo Waves. Širm je upnutý do popruhu, který ho drží a zároveň přivádí proud do led diod umístěných na pásu pod parabolou. Samotné svítidlo tak není vlastním zdrojem světla, ale funguje jako zrcadlo odrážející světlo z diod. Světelné odlesky na zvlněném povrchu skla přirozeně dotvářejí dojem pohyblivé vodní hladiny.

Všechny produkty z kolekce Waves vznikají ve sklárně v severních Čechách, regionu tradičně spojeném se sklářstvím. Mísy i širmy lamp se tu ručně foukají do dřevěných forem a následně jsou zevnitř stříbřeny. 
Jinak je tomu u jedné z variant produktů, vyrobené z takzvaného uranového skla. To skutečně obsahuje složku uranu, jedná se ale o ochuzený neradioaktivní uran, který je zcela bezpečný a sklu dodává unikátní odstín zelené barvy. S uranovým sklem se v Čechách pracovalo už na přelomu minulého století. Vzhledem k jeho specifičnosti a bezpečnosti práce se ale dnes najde jen hrstka sklářů, kteří s ním mohou pracovat. Pan Štefánek ze severních Čech je jedním z nich a právě u něj kolekce Waves přichází k životu.