[unex_ce_button id="content_ij6azmf51,column_content_ji2mdv9ue" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="full_width" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#696969" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#696969" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#878787" button_border_hover_color="#878787" button_link="https://store.michalprazsky.com" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]OBJEDNAT / ORDER[/ce_button]

 

PROJECT

Waves Bowl 

DATE

2017

INFO

Mísa waves vznikla na UMPRUM, kde jsem měl možnost vyzkoušet si technologii stříbřeného skla, která mne od začátku fascinovala. Design mísy vychází ze samotné technologie vystříbřeného skla. Zrcadlový odraz skla připomíná vodní hladinu a tento prvek pak promítám do mísy, která  zachycuje okamžik zčeřené vodní hladiny, ve chvíli, kdy se jí dotkne nějaký objekt. Produkt vzniká ve sklárnách na severu Čech. Tam skláři tvarují rozžhavené sklo foukáním do dřevěných forem a výsledný kus se poté stříbří zevnitř.

The waves bowl was created at the UMPRUM Prague, where I had the opportunity to try the silver glass technology that fascinated me from the beginning. The design of the bowl is based on the technology of internal silver-plated glass. The mirror reflection of the glass reminds you of the water level, and this element is then projected into the bowl that captures the moment of the rippled water surface as soon as it touches an object. The product originates in the glassworks in the north of Czech Republic. There the glass makers make the hot glass blowing into wooden molds, and the resulting piece is then glass-silvered from inside.

photo: Anna Pleslová