PROJECT

Strongbow bar / El Magico

DATE

2015

INFO

Důležitým úkolem bylo zakomponování původního zděného baru do nové instalace. Doplněním o cihlový obklad, příjemný nábytek a originálně zpracované tabule. Vznikl útulný prostor s městským, mladistvým espritem, který odráží značku Strongbow.

Integration of the original brick bar into the new installation was an important task. With the addition of brick panelling, friendly furniture and originally processed boards, a cozy space with urban, youthful spirit was created, which reflects the Strongbow brand.