PROJECT

Škoda Fibre

DATE

2016

INFO

Škoda Fibre je koncept automobilu budoucnosti, který bude produkován pomocí technologie 3D tisku. Hlavní idea tohoto konceptu je propojení vnějších a vnitřních částí do jednoho celku a redukování materiálu pouze na to nejnutnější. Projekt byl navržen pro automobilku Škoda auto. Spolupráce s Ondřejem Pokojem.

Škoda Fibre is a concept of a futuristic car, which will be produced using the 3D printing technology. The main idea of this concept is linking interior and exterior parts of the car into one piece and reducing the material only to the essentials. This project was designed for the Škoda Auto car manufacturer in cooperation with Ondřej Pokoj.

photo: Jiří Straka