PROJECT

Heineken DJ booth / Radost FX club

DATE

2016

INFO

Design pultu ctí styl Vectorfunk, typický pro značku Heineken. Povrch pultu tvoří kubizované fasety umístěné v ruzných úrovní, které vytváří efekt výbuchu.

The design of the DJ table honours the Vectorfunk style, so typical for Heineken brand. The surface of the table is in the form of cubic facets placed at different levels, which imitates the effect of the explosion.